Zakopane
Cmentarze Parafii Najświętszej Rodziny w Zakopanem

język angielski język polski

OBITUARIES

"Hic vivunt mortŭi, hic muti loquuntur."